توصیه امام به نویسندگان: از قلم در راه آزادى ملت و تعالیم اسلامى استفاده کنید
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۳٠ : توسط : امام خمینی

چند روز پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  نمایندگان کانون نویسندگان ایران شامل اسفندیار فرد، باقر پرهام، بزرگ پورجعفر، فریدون تنکابنى، اسماعیل خویى، مصطفى رهنما، غلام حسین ساعدى، محمد على سپانلو، جلال سرفراز، فریدون فریاد، محمد قاضى، سیاوش کسرایى، جواد مجابى، محمد مختارى، نعمت میرزا زاده( آزرم)، جمال میر صادقى، منوچهر هزارخانى، محسن یلفانى و سیمین دانشور در مدرسه علوی به دیدار امام رفتند. در این دیدار که در روز 29 بهمن ماه به انجام رسید، در آغاز باقر پرهام از سوى حضار متنى را خطاب به امام قرائت کرد. سپس بنیانگذار جمهوری در بیاناتشان توصیه هایی را خطاب به نویسندگان و روشنفکران عرضه داشتند.

ایشان در ابتدای سخنانشان پس از تشکر از حضور جمع، به موضوع نقشه استعمار براى ایجاد اختلاف میان ملت‏ پرداختند و فرمودند:

«من از آقایان که اینجا تشریف آورده‏اند و اظهار لطف کردند متشکرم. من از چیزهایى که در این نهضت، ثمراتى که در این نهضت یافتم، یکى روبه شدن با چهره‏هاى تازه‏اى [است‏] که تا کنون ما با آنها روبه نبودیم. از هم جدا کردند قشرهاى ملت را. از هم جدا کردند. روحانیون را از روشنفکران، از طبقات متفکر جدا کردند؛ و آنها را با هم در صف مقابل قرار دادند. و این در اثر کوششهایى بود که استعمار براى اینکه بتواند ذخایر ما را ببرد این کوششها را کردند که قشرهاى روشن ملت را، قشرهاى کارآمد ملت را، آنهایى که مى‏توانند در مقابل آنها و اجانب ایستادگى کنند و مى‏توانند آنها را عقب بزنند، براى اینکه اینها مجتمع نشوند و متفرق باشند بلکه با هم در دو جناح مخالف، و گاهى با هم اختلافات شدید و حدید پیدا بکنند، کوششها کردند. و البته به آمال خودشان هم بسیار رسیدند. روحانیون را در نظر شما- طبقه نویسنده متفکر- طورى قلمداد کردند که حاضر نبودید از آنها یادى بکنید؛ و شما را در مقابل روحانیون طورى قلمداد کردند که آنها هم حاضر نبودند از شما ذکرى بکنند. این تفرقه باعث شد که آنها به آمال خودشان رسیدند و با آزادى همه ذخایر ما را بردند؛ و با آزادى- بدون مزاحم- مملکت ما را به عقب راندند و عقب مانده نگه داشتند و نیروهاى انسانى ما را نگذاشتند شکوفا بشود.»

ایشان در ادامه وحدت را بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامى‏ برشمردند و خاطرشنان ساختند:

«ما در این نهضت اخیر آنچه را که مى‏توانم بگویم بهترین ثمرات این نهضت است، این وحدتى [است‏] که حاصل شد بین قشرهاى مختلف. دانشگاهى به روحانیین نزدیک شد، روحانیین به آنها نزدیک شدند، بازارى با همه اینها نزدیک شد، دهقان با همه اینها نزدیک شد. و شما الآن مى‏بینید که در سرتاسر ایران تمام طبقات با هم همفکر و هم عقیده و یکصدا جمهورى اسلامى را مى‏خواهند. و رمز موفقیت ما، که قدرتهاى بزرگِ دنیا را عقب نشاند و یک قدرت شیطانى مثل قدرت خاندان پهلوى را فرو ریخت، این رمز موفقیت همین وحدت اقشار و وحدت کلمه بود. اگر بنا بود که قشر روحانى تنها مى‏خواست به جنگ اینها برود خفه مى‏کردند او را؛ نویسنده مى‏خواست به جنگ آنها برود آنها را از بین مى‏بردند؛ دانشگاهى مى‏خواست این کار را بکند نمى‏توانست؛ بازار مى‏خواست این کار را تنها بکند نمى‏شد؛ دهقان مى‏خواست بکند نمى‏شد. اینکه همه چیز را ما به دست آوردیم، و ان شاء اللَّه بعد هم به دست مى‏آوریم، این براى همین پیوستگى است که بین اقشار ملت حاصل شد. و ما باید این همبستگى را نگه داریم.»

ادامه مطلب :پرتال امام خمینی (س)